Kontakt / Pozicija

Gutta Hrvatska d.o.o.

Kobiljačka cesta102
HR-10361 Sesvetski Kraljevec

Centrala: + 385 1 2409 797
Fax: + 385 1 2406 610
E-Mail: info-hr@gutta.com
Prodaja: + 385 1 2409 936
E-Mail: prodaja@gutta.hr
Tehnička podrška: + 385 1 2409 938
Skladište: + 385 1 2455 768
Računovodstvo i financije: + 385 01 2406 611

2. Adresa Njemačka