Paropropusne folije i hidroizolativna traka

guttafol krovne folije koje se koriste kao sekundarni pokrov u sustavima krovišta nude riješenje za svako krovište- bez obzira radi li se o toplom ili hladnom krovu, sa ili bez daščane oplate. Vrlo veliki asortiman krovnih folija koji može zadovoljiti sve vaše potrebe.

Paropropusne folije

Parne brane

guttafol parne i vjetrene brane za efektivnu zaštitu toplinske izolacije od pare i vjetra. Asortiman od jednostavnih parnih brana do visoko kvalitetnih armiranih brana obloženih aluminijem.

Parne brane

Cerade

guttaplane cerade nudimo u tri razine izvedbe. Od jednostavnih, višenamjenskih cerada, preko ojačane izvedbe do čvrstih građevinskih armiranih cerada– "guttaplane“ u svim uobičajenim dimenzijama.

Cerade