guttafol DB parna brana

Unutarnja parna i vjetrena brana za zaštitu toplinske izolacije
Proizvodi
Tehnički podaci
područja primjene

Upotreba sa unutarnje strane objekata, na stropovima iznad završne obloge, radi spriječavanja ulaza pare iz objekta u toplinsku izolaciju i krovnu konstrukciju. Na navedeni način spriječava se propadanje i stvaranje gljivica na toplinskoj izolaciji i krovnoj konstrukciji.

Pribor