guttafol N 140

Paropropusna guttafol N armirana krovna folija je optimalno riješenje za hladna krovišta s ventilacijom ispod krovne folija.

guttafol N

guttafol DO difuzna folija

Difuzna folija guttafol DO savršena je krovna folija za topla krovišta ( krovišta s punom toplinskom izolacijom između rogova).

guttafol DO diffusionsoffen