Klijalište

Klijališta koja se mogu dobaviti u verziji jednostruka klijališta ili dvostruka po želji kupca.
Proizvodi

Klijalište jednostruko

Dužina
Širina
Visina naprijed
Visina iza
98,5 cm
58 cm
30 cm
38,5 cm

Klijalište dvostruko

Dužina
Širina
Visina naprijed
Visina iza
98,5 cm
116 cm
30 cm
38,5 cm
područja primjene

Klijalište jednostruko
Klijalište dvostruko