guttabeta star

Zvijezda među čepastim folijama.

guttabeta star

guttabeta drain

Visoko otporna čepasta folija sa drenažnom tkaninom od filca.

guttabeta drain

guttabeta drain V

Visoko otporna čepasta folija sa slojem filc tkanine.

guttabeta drain V

guttabeta T20

Čepasta folija sa čepovima visine 2 cm , garantira izuzetnu drenažu i mehaničku zaštitu hidroizolacije.

Guttabeta T20

guttabeta T20 Garden

Čepasta membrana za izvođenje zelenih ravnih krovova , terasa i vrtova sa zalihom vode koja se zdržava u čepovima folije.

Guttabeta T20 Garden