guttabeta T20

Čepasta folija za zaštitu i hidroizoliranje temelja objekata.
Proizvodi
Prednosti
  • Velika otpornost na pritisak
  • Otpornost na udar i lom
  • Posebno otporna na pucanje i korov
  • Otporna na truljenje
  • Neutralna za pitku vodu
  • Otporna na kemijska svojstva
  • Otporna na gljivična i bakterijska djelovanja
  • Svojstvo elastičnosti
Tehnički podaci
područja primjene

Ugradnja

Materijal se koristi za hidroizolaciju temeljnih ploča.

Prije ugradnje potrebno je na zemljanu podlogu postaviti sloj geotekstila ili mršavoga betona.

Na tako postavljenu podlogu ugrađuje se folija tako da su čepovi uvijek okrenuti prema tlu.

Na ugrađenu foliju postavlja se sloj betona koj ese po potrebi može i armirati. Preklapanje folije po vertikali i horizotali izvodi se u širini od 10 cm.

Pribor
Detalji postavljanja