guttasilent PB

guttasilent® PB sastoji se od tri sloja od kojih je srednji sloj izrađen od olova debljine 0,35 mm ili 0,50 mm (zavisno od modela). Vanjski slojevi sa kojima je olovo obloženo sastoje se od polipropilena sa zatvorenim čelijama debljine 3 mm i gustoće 30 kg/m3.
Proizvodi
Prednosti
  • Sprijećavanje prenosa vibracija.
  • Smanjenje buke.
  • Parna brana.
  • Vodoodbojan materijal.
  • Izvanredna akustićna izolacija u drvenim podovima.
  • Svojom strukturom razbija zvučne valove.
Opis
  • Spužvasti polietilen zatvorenih čelija sa olovnom pločom za zidove i podove.
Tehnički podaci
Sastav
Spužvasti polietilen zatvorenih čelija sa olovnom pločom u sredini.
Gustoča polietilena
30 kg/m3
Težina olovne ploče
cca 4 kg/m2

Debljine olovne ploče
0,35 mm (±5%)
0,50 mm (±5%)
Koeficjent prolaza topline.
λ = 0,0372 W/mK
Koeficjent otpora prolasku pare.
μ > 12918
Temperaturna postojanost
od -80°C od +100°C
Zvučno izoliranje samo proizvod za RW
24,5 dB
Debljina slojeva
mm 3+0,35+3 (±5%) (polietilen , olovo , polietilen )
mm 3+0,50+3 (±5%) (polietilen , olovo , polietilen )
Dimenzije
1 X 3 m
područja primjene